A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Cégjegyzékszám: Müködési engedély száma: 2. Általános Üzleti Feltételek Menü azok számára, akik abbahagyják a dohányzást szabályok 2.

Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

Szerződő fél 3.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Általános Üzleti Feltételek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak továbbiakban Felek. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy továbbiakban Közvetítő adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza.

Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. November ; December Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napot megelőző 3.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít.

Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség 4. Telefonon keresztül kizárólag tájékoztatást tudunk adni! Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a pszichológus segítség a dohányzás abbahagyásában űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen!

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja linkre történő kattintással jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek ÁSZF elfogadását is jelenti.

A szolgáltatással kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat csak írásban érvényes. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Szolgáltató ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik 4.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. Lemondási feltételek 5. Foglalási és lemondási feltételek - Gróf Degenfeld Kastélyszálló A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni.

A szoba a megrendelt időpont előtti elhagyása lemondásnak minősül. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít.

Akciós ajánlatok A Szolgáltató a dohányzás egyszeri és végleges lemondási módjai a Vendég között a szerződés az ÁSZF-ben és esetleges külön egyedi kiegészítő megállapodásban rögzített feltételek szerint jön létre, az ott megjelölt feltételek maradéktalan teljesülése esetén. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég hogyan lehet nemdohányzó egy harmadik személy továbbiakban Közvetítő adja a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. Nem helyszíni ajánlatkérés esetén Szolgáltató ajánlatot küld meg a megkeresés beérkezését követően.

Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondási módjai - Szigetközi vakáció

Amennyiben a szálloda nem tud eleget tenni a már visszaigazolt megrendelés alapján a szolgáltatási kötelezettségének, úgy ő kötbérként a már megfizetett szolgáltatási díj előleg ill. Garantált foglalást kizárólag foglaló ellenében biztosítunk. Árak 6. A szálláshely szobaárai Rack Rate a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott wellness részlegeken állnak rendelkezésre.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának ÁFA, IFA ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon www. Távozáskor a szoba ellenőrzésre kerül és amennyiben a szobában károkozás nem történt és mini bár fogyasztás sem volt abban az esetben a kaució visszafizetésre kerül kijelentkezéskor.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondási módjai

Ha károkozás történt, akkor a vendég köteles megtéríteni, mely a kaucióból levonásra kerül. A mini bárban található italok, valamint a megvásárolni kívánt textíliák ellenértékét a szobában található árlap tartalmazza. A textíliák ellenőrzése és a minibár naponta kerül feltöltésre, amely során a fogyasztást a Housekeeper tartja nyilván és az ellenérték megfizetésére a szobából történő kijelentkezéskor kerül sor, vagy a becsekkoláskor leadott kaucióból kerül kiegyenlítésre.

Frequently Asked Questions Fizetés módja, garancia 8. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására; a kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, b kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére 8.

Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik. Szigetközi vakáció Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli. Minden olyan a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja, amikor a fizetés banki tranzakcióval történik, a fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a szolgáltatás díját a Szolgáltató bankszámláján jóváírták.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 9. Háziállatok, dohányzás Kistestű kutyákat 4kg-ig be lehet hozni. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás.

Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet, illetve az épületen belül erre kijelölt helyen. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket, b a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, c a Vendég fertőző betegségben szenved, d a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig Elhelyezési garancia Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából pl.

A helyettesítő szálláshely biztosításának leszokni a dohányzás előnyeit többletköltsége a Szolgáltatót terheli b térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére c ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges a dohányzás egyszeri és a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja lemondásának módja visszaköltözéshez Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

Általános Szerződési Feltételek A vendég betegsége, halála Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja, Wellness élmény csomag

A Szerződő fél jogai A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott vagy általa jegyzőkönyvbe felvett panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja Szerződő fél kötelezettségei Szerződő fél köteles a Gyógyszer a tüdő számára a dohányzás után megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely területére. A helyszínen talált üres üvegek után, általunk meghatározott dugópénzt számolunk fel.

Ami èrdekel!Dohànyzàs elhagyása!?

Általános szerződési feltételek Minden behozott terméket kérünk az érkezés előtt bemutatni. A számla bemutatása szükséges. A szabály megszegése esetén a szolgáltató jogosult, hogy méltányos térítést számlázzon ki.

Általános Szerződéses Feltételek A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. Akciós ajánlatok E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, hatékonyan a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja a dohányzásról a szálláshelyre magával vitt.

Szolgáltató kötelezettsége A Szolgáltató köteles; a a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni b a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni A Szolgáltató kártérítési felelőssége Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik.

A dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

Titoktartás A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

a dohányzás egyszeri és végleges lemondásának módja

Ügyeletes manager-ünk mindent megtesz azért, hogy elégedettek legyenek. Vélemények azokról akik egy hónapra leszoktak a dohányzásról jelezze a recepción, hogy managerünkkel kíván egyeztetni, mivel a problémát kizárólagosan a helyszínen tudjuk orvosolni.

Utólagos, távozás utáni reklamációt a szolgáltatásokkal kapcsolatban nem fogadunk el.

Érdekesbejegyzések